Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej

Aktualności i wydarzenia
Warsztat rekreacyjno-edukacyjny
Spotkanie edukacyjno-informacyjne w zakresie interwencji kryzysowej
Wizyta w Klubie Seniora Fundacji Atena w Oławie
Baza teleadresowa - podmioty PRZEMOC
Baza teleadresowa-podmioty PRZEMOC

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl