Piecza zastępcza

Świadczenia pieniężne
Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków na podstawie ustawy o pomocy społecznej
Świadczenia dla usamodzielnianych wychowanków pieczy zastępczej
Dodatek wychowawczy 500+
Świadczenia dla rodzin zastępczych
Usamodzielnienie druki
Druki w procesie usamodzielnienia

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl