Rehabilitacja społeczna osób niepełnosprawnych

Dofinansowania ze środków PFRON
Likwidacja barier funkcjonalnych
Turnus rehabilitacyjny
Usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
Przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Sprzęt rehabilitacyjny
Sport, kultura, rekreacja, turystyka

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl