Informacje dotyczące załatwiania spraw i druki wniosków do pobrania - historia zmian załączników

  1. 2018-09-12 11:15:15 -> Załącznik o nazwie Wniosek o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności dla dziecka (przed ukończeniem 16 roku życia) dodany przez Joanna Zdrzałka
  2. 2018-09-12 11:16:42 -> Załącznik o nazwie Wniosek o wydanie orzeczenia o stopniu niepełnosprawności dla osoby dorosłej (osoby która ukończyła 16 rok życia) dodany przez Joanna Zdrzałka

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl