Projekt "Piecza zastępcza w powiecie oławskim" współfinansowany ze środków UE - historia zmian

Wersja z dnia: 2018-11-14 14:47:56 [red.: Marta Kaczmar]

Projekt "Piecza zastępcza w powiecie oławskim" współfinansowany ze środków UE

Powiat Oławski w kwietniu br. wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Dnia 17 października br. w Świdnicy nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem certyfikatu potwierdzającego otrzymanie funduszy.

Projekt "Piecza zastępcza w powiecie oławskim" będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 983 425 zł.

Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:

 1. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej,
 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla podopiecznych (zajęcia z doradcą zawodowym, treningi kompetencji i umiejętności społecznych poza miejscem zamieszkania, wakacyjny wyjazd na obóz socjoterapeutyczny, arteterapia itp.),
 3. Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 4. Finansowanie rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej (usługi: logopedy, neurologa dziecięcego, psychriatry dziecięcego, socjoterapeuty, rehabilitanta, pedagoga oraz zajęcia wyrównawcze),
 5. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla kandydatów na rodziny zastępcze, rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka i ich dzieci oraz podopiecznych pieczy zastępczej.

Grupę docelową projektu tworzy 112 osób, w tym 60 wychowanków pieczy zastępczej, 40 osób tworzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz 12 kandydatów na rodziny zastępcze.

Wersja z dnia: 2018-11-14 14:46:46 [red.: Marta Kaczmar]

Projekt "Piecza zastępcza w powiecie oławskim" współfinansowany ze środków UE

Powiat Oławski w kwietniu br. wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Dnia 17 października br. w Świdnicy nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem certyfikatu potwierdzającego otrzymanie funduszy.

Projekt "Piecza zastępcza w powiecie oławskim" będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 983 425 zł.

Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:

 1. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej,
 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla podopiecznych (zajęcia z doradcą zawodowym, treningi kompetencji i umiejętności społecznych poza miejscem zamieszkania, wakacyjny wyjazd na obóz socjoterapeutyczny, arteterapia itp.),
 3. Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 4. Finansowanie rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej (usługi: logopedy, neurologa dziecięcego, psychriatry dziecięcego, socjoterapeuty, rehabilitanta, pedagoga oraz zajęcia wyrównawcze),
 5. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla kandydatów na rodziny zastępcze, rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka i ich dzieci oraz podopiecznych pieczy zastępczej.

Grupę docelową projektu tworzy 112 osób, w tym 60 wychowanków pieczy zastępczej, 40 osób tworzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz 12 kandydatów na rodziny zastępcze.

Wersja z dnia: 2018-10-22 13:16:43 [red.: Bożena Ciechanowska]

Projekt "Piecza zastępcza w powiecie oławskim" współfinansowany ze środków UE

Powiat Oławski w kwietniu br. wziął udział w konkursie ogłoszonym przez Dolnośląski Wojewódzki Urząd Pracy we Wrocławiu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, działanie 9.2. Dostęp do wysokiej jakości usług społecznych.

Dnia 17 października br. w Świdnicy nastąpiło uroczyste rozstrzygnięcie konkursu połączone z wręczeniem certyfikatu potwierdzającego otrzymanie funduszy.

Projekt "Piecza zastępcza w powiecie oławskim" będzie realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie od stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. Na realizację projektu otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości 983 425 zł.

Projekt będzie realizowany m.in. poprzez:

 1. Podnoszenie kompetencji i kwalifikacji kadr systemu pieczy zastępczej,
 2. Usługi aktywnej integracji o charakterze społecznym dla podopiecznych (zajęcia z doradcą zawodowym, treningi kompetencji i umiejętności społecznych poza miejscem zamieszkania, wakacyjny wyjazd na obóz socjoterapeutyczny, arteterapia itp.),
 3. Prowadzenie działań terapeutycznych dla dzieci w placówce opiekuńczo-wychowawczej,
 4. Finansowanie rodzinom zastępczym i rodzinnym domom dziecka usług specjalistycznej pomocy dla dzieci, w tym psychologicznej, reedukacyjnej i rehabilitacyjnej (usługi: logopedy, neurologa dziecięcego, psychriatry dziecięcego, socjoterapeuty, rehabilitanta, pedagoga oraz zajęcia wyrównawcze),
 5. Prowadzenie poradnictwa psychologicznego i pedagogicznego dla kandydatów na rodziny zastępcze, rodzin zastępczych i prowadzących rodzinne domy dziecka i ich dzieci oraz podopiecznych pieczy zastępczej.

Grupę docelową projektu tworzy 112 osób, w tym 60 wychowanków pieczy zastępczej, 40 osób tworzących rodziny zastępcze i rodzinne domy dziecka oraz 12 kandydatów na rodziny zastępcze.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. Kutrowskiego 31A
tel. sekretariat: 71/ 303 62 95; 71/ 303 29 71
tel. 501 978 936
sekretariat@pcpr-olawa.pl