Dodane: 2020-04-16

Realizowanie zadań w PCPR podczas epidemii wirusa COVID-19

Pomimo ogłoszonego stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Powiat Oławski nadal realizuje działania związane z zapewnieniem pomocy i bezpieczeństwa osobom doznającym przemocy domowej. Zadania te są realizowane za pośrednictwem Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie oraz Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Oławie, Pl. Zamkowy 17, Oława.

Osobom doświadczającym jakiejkolwiek z form przemocy w rodzinie udzielamy pomocy psychologicznej, prawnej i poradnictwa, a w szczególnych przypadkach także schronienia do 3 miesięcy.

Jesteśmy dla państwa dostępni pod numerami telefonów:

508 719 706

512 125 050 ( całodobowo )

a także adresem e-mail : interwencja@pcpr-olawa.pl

Z uwagi na zagrożenie epidemiologiczne pomocy specjalistycznej udziela się za pomocą rozmów telefonicznych i komunikacji elektronicznej. Tylko w szczególnych przypadkach dopuszcza się kontakt osobisty, po wcześniejszym umówieniu się przez telefon.

Inne ważne numery telefonu:

800 12 00 02 – Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”

116 111 – Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży

112 – telefon alarmowy, Policja

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl