Dodane: 2020-10-12

Realizacja projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid-19

Powiat Oławski wziął udział w projekcie pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii Covid – 19” realizowanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w partnerstwie z Wojewodą Dolnośląskim w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 -2020.

W ramach projektu otrzymaliśmy dofinansowanie na kwotę 369 886, 59 zł w ramach którego zakupiono środki ochrony osobistej tj. maseczki, rękawiczki i płyny dezynfekujące dla rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka i placówki opiekuńczo wychowawczej z terenu powiatu oławskiego. Ponadto wyposażyliśmy naszych podopiecznych w sprzęt komputerowy (komputery stacjonarne, laptopy, tablety, słuchawki, urządzenia wielofunkcyjne, drukarki) i audiowizualny (tablice interaktywne, projektory, telewizory) i w oprogramowanie dla osób niepełnosprawnych mające na celu wspierać edukację zdalną.

Dom Dziecka w Oławie wyposażył 6 miejsc kwarantanny na wypadek konieczności odizolowania dziecka w związku z epidemią Covid – 19. Z pomocy skorzystał Dom Dziecka w Oławie i 92 rodzinne formy pieczy zastępczej.

W dniu 06.10.2020 r. Starosta Oławski Pan Zdzisław Brezdeń oficjalnie przekazał sprzęt na ręce Dyrektora Domu Dziecka w Oławie Pani Renaty Zalewskiej i Jakuba – jednego z podopiecznego zawodowej rodziny zastępczej.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl