Dodane: 2020-05-25

Program korekcyjno-edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie 2020 r.

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Oławie informuje, że od 24 czerwca 2020 roku   w naszym powiecie będzie realizowany program korekcyjno – edukacyjny dla osób stosujących przemoc w rodzinie ( mężczyzn ).

Oddziaływania korekcyjno - edukacyjne wobec osób stosujących przemoc w rodzinie mają na celu między innymi zdobycie umiejętności komunikowania się i rozwiązywania konfliktów w rodzinie bez zachowań agresywnych, uświadomienie czym jest przemoc  i jakie skutki wywołuje u pozostałych członków rodziny, rozpoznawanie i zarządzanie emocjami oraz kształtowanie pozytywnych postaw a w szczególności poczucia odpowiedzialności za własne czyny.

Adresatami zajęć są głównie osoby wobec których została wdrożona procedura „Niebieskie Karty”, skazane z art. 207 kk § 1. Zachęcamy także te osoby, które same dostrzegają u siebie problem nie radzenia sobie z przemocą, a chciały by to zmienić.

Program jest realizowany w formie zajęć indywidualnych i grupowych w systemie zamkniętym. Miejsce realizacji: Pl. Zamkowy 17, 55-200 Oława pok. 105, I piętro budynku Domu Dziecka w Oławie. Zajęcia odbywają się w każdą  srodę w godz. 17.00-20.00. Więcej informacji można uzyskać kontaktując się z osobami prowadzącymi, tj. Dariuszem Święsem i Małgorzatą Teuchman-Olszewską tel. 512 12 50 50, 663 661 038.

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl