Dodane: 2020-05-15

PCPR dziękuje za wsparcie rodzinnych domów dziecka

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie informuje, iż dzięki Fundacji NESsT Poland, wspierającej lokalną działalność, w szczególności osoby zagrożone wykluczeniem społecznym oraz firmie BNY Mellon amerykańskiego banku inwestycyjnego, który zgodnie ze swoimi wartościami, wspiera młodzież w nauce i rozwoju poprzez liczne programy społeczne, rodzinne domy dziecka funkcjonujące na terenie powiatu oławskiego, otrzymały 14 tabletów do nauki zdalnej dla dzieci i młodzieży uczącej się.

Inicjatywa była odpowiedzią na zapotrzebowanie zgłoszone przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie.

W imieniu dzieci i rodziców zastępczych, pragniemy podziękować za okazane serce i wsparcie. Dzięki realizacji projektu „Miłej nauki” wiele dzieci z rodzinnych domów dziecka polepszy jakość nauki zdalnej. W rodzinnych domach dziecka, gdzie liczba dzieci sięga nawet 9, przy jednym czy dwóch sprzętach jest to na prawdę bardzo trudne, a często nawet niemożliwe, szczególnie gdy w przypadku lekcji on-line. Otrzymane tablety z pewnością bardzo ucieszą dzieci i młodzież, ale również rodziców zastępczych.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy!

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl