Dodane: 2020-03-12

KOMUNIKAT

KOMUNIKAT

Z uwagi na zagrożenia związane z epidemią Koronawirusa, uprzejmie prosimy o maksymalne ograniczenie osobistych wizyt w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Oławie oraz innych urzędach. Sprawy, które Państwo realizują w urzędach prosimy załatwiać telefonicznie lub mailowo w miarę możliwości organizacyjnych i prawnych.

Adresy mailowe i kontaktowe do PCPR:

Ogólny: sekretariat@pcpr-olawa.pl, tel. 71/303 29 71

Stanowiska ds. osób niepełnosprawnych - dofinansowania PFRON, tel.71/381 25 42

1. ewelina.harasymowicz@pcpr-olawa.pl

2. katarzyna.schmidt@pcpr-olawa.pl

Orzecznictwo dla osób niepełnosprawnych, tel. 71/381 25 43

1. joanna.zdrzalka@pcpr-olawa.pl

2. patrycja.kolodynska@pcpr-olawa.pl

Stanowiska administracyjne ds. pieczy zastępczej,

1. monika.rogala@pcpr-olawa.pl , 71/ 381 25 41

2. antonina.dorociak@pcpr-olawa.pl , 71/ 381 25 41

3. urszula.szczupak@pcpr-olawa.pl , 71/303 62 95

4. sylwia.malanicz@pcpr-olawa.pl , 71/303 62 95

Zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej, tel. 71/ 303 62 92

Kierownik Zespołu Ewa Bień: ewa.bien@pcpr-olawa.pl

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej, tel. 512 12 50 50

Kierownik Ośrodka Dariusz Święs: interwencja@pcpr-olawa.pl

© Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
55-200 Oława; ul. 3 Maja 1
tel./fax 71 303 29 71, tel. 71 303 29 87
sekretariat@pcpr-olawa.pl